ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER
ADD SOME TEXT THROUGH CUSTOMIZER

REGULAMENT

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Moto-ul campingului nostru: „TOTUL PENTRU OASPEȚII NOȘTRI”

Prezentul regulament de ordine interioară a fost elaborată de noi exclusiv în concordanță cu moto-ul campingului, cu scopul protejării turiștilor care vizitează campingul nostru, pentru a garanta o ședere pașnică și liniștită pentru toți clienții noștri. Având în vedere aceste considerente, Vă rugăm să citiți cu atenție prevederile prezentului și să respectați în totalitate normele de conduită prevăzute în cadrul acestuia.

Prin semnarea fișei de cazare sau a documentului asimilat acestuia, Dumneavoastră declarați în mod expres înțelegerea și acceptarea prezentelor reguli.

1. La sosirea în camping turiștii sunt obligați să completeze formularul de înregistrare/fișa de cazare. Prin completarea și semnarea acestuiaoaspeții își asumă prezentul regulament de ordine interioară și se obligă la respectarea lui.

2. Fișa de cazare este predată, împreună cu un document de identificare (carte de idenitate/pașaport), către personalul campingului din cadrul recepției. După identificarea clientului și verificarea fișei de cazare, actul de identitate se restituie, iar persoana în cauză este condusă la locul de cazare primită.

3. Locurile de cazare rezervate în prealabil sunt păstrate libere până la ora18:00 a zilei de sosire. Cei care sosesc după această oră sunt rugați să anunțe întârzierea în prealabil, altfel pierzându-și în mod automat rezervarea. După orele 21:00 nu se mai efectuează proceduri de cazare.

4. În vederea asigurării odihnei turiștilor, poarta mare a campingului este închisă între orele 22:00-7:00. În acest interval circulația vehiculelor este interzisă. Dacă, din orice împrejurare, sunteți nevoite să circulați în perioada de mai sus, Vă rugăm să ne anunțați în prealabil în această privință.

5. În cazul modificării numărului de persoane agreate în rezervare, vă rugăm să informați recepția și să vă asigurați că modificarea a fost înregistrată.

6. Oaspeții au posibilitatea utilizării terenurilor de sport din incinta campingului în mod gratuit.

7. Parcarea mașinilor este posibilă în condițiile specificate în cazul fiecărui tip de cazare. Vă rugăm respectarea acestor condiții.

8. În cazul parcelei de camping din categoria A, oaspeții noștri au posibilitatea racordării la rețeaua de apă, canalizare și curent. Intenția în acest sens trebuie comunicată la recepție. Racordarea individuală la orice utilitate este STRICT INTERZISĂ!

9. Perioada de cazare începe la ora 14:00 și se termină în ziua următoare la ora 12:00. În cazul depășirii acestei perioade, sau în cazul în care se dorește ocuparea cazării la o oră mai devreme, se va putea percepe un tarif suplimentar. În cazul nepărăsirii cazării până la ora 12:00, tariful suplimentar reprezintă valoarea a 30% din valoarea cazării pe zi. Turiștii sunt rugați să achite contravaloarea serviciilor la sosire. Eventualele diferențe vor fi reglate la părăsirea campingului. Recepția campingului este deschisă între orele 8:00-21:00.

10. La sfărșitul șederii, oaspeții vor efectua procedurile de check-out la recepție, urmând să regleze eventualele restanțe, să predea cheile de la locul de cazare și alte obiecte primite de la administratorul campingului.

11. Campingul asigură turiștilor o ambianță naturală, iar cei cazați sunt obligați la păstrarea acesteia, inclusiv a liniștii campingului.Desfășurarea de activități deranjante, zgomotoase în incinta campingului este interzisă pe toată perioada șederii. Campingul este loc de odihnă și destindere și nu discotecă. Turiștii sunt obligați să respecte liniștea și odihna altora. Toți cei care nu se conformează acestei cerințe vor fi evacuați din incinta campingului!

12. Având în vedere regulile interioare de circulație în cadrul campingului, toate persoanele care accesează campingul sunt obligate să respecte aceste reguli, respectiv indicatoarele montate în cadrul campingului. Limita de viteză de deplasare a autovehiculelor în incinta campingului este de 5 km/h.Folosirea autoturismelor este permisă numai pentru a intra și a ieși din camping, niciodată pentru deplasarea în interiorul campingului.

13. Aprinderea focului în incinta campingului este permisă EXCLUSIV la locurile special amenajate de administratorul campingului în acest scop. Administrația campingului nu pune la dispoziția turiștilor lemne de foc.

14. În cazul în care oaspeții doresc să utilizeze bucătăria interioară aferentă campingului, acestea au obligația de a anunța această intenție în prealabil la recepție. Administratorul campingului va pune la dispoziția oaspeților, la cerere, ustensile de gătit.

15. Vă rugăm să respectați orele de liniște din cadrul campingului, respectiv între orele 16-18 și 22:00-07:00.

16. Vă oferim un loc special amenajat cu acces la internet.

 17. În cazul în care oaspeții doresc să utilizeze camera amenajata pentru îngrijirea  bebelusilor din cadrul interiorului campingului, acestea au obligația de a anunța această intenție în prealabil la recepție.

18. La nevoie, Vă punem la dispoziție așternut de rezervă, sens în care Vă solicităm să ne anunțați în această privință.

19.  Accesul animalelor de companie nu este permis în camping.

20. Pentru a vizita campingul, este nevoie de un permis și de înregistrarea Pașaportului sau Cărții de Identitate a vizitatorului. Pentru șederea în camping până la  șase (6) ore, vizitatorii vor fi taxați cu o taxă de o zi. O ședere de peste șase ore, până la 24 de ore se taxează cu prețul unei nopți de cazare pentru corturi.

21. Administrația campingului se îngrijește de curățenie, dar pentru acest lucru avem nevoie de ajutorul, bunăvoința și bunul simț al turiștilor. Deșeurile trebuie depozitate în tomberoanele aflate în incinta campingului. Este interzisă aruncarea, depozitarea deșeurilor în orice alt loc din camping.

22. Este interzisă spălarea autovehiculelor în incinta campingului. Vă rugăm să vă îngrijiți de închiderea robineților de apă după utilizarea acestora.

23. Administrația campingului nu este răspunzătoare de eventualele întreruperi de utilități (apă,curent, internet) cauzate de furnizorii acestora.

24. În cazul în care sesizați orice defecțiune în cadrul sistemului de alimentare cu apă, energie electrică sau de canalizare, Vă rugăm să anunțați de îndată un responsabil al administratorului. Orice intervenție din partea oaspeților este strict interzisă!

25. Oaspeții sunt rugați să păstreze curățenia grupurilor sanitare, să le lase în stare curată astfel încât, să poată fi utilizate în condiții optime și de către ceilalți turiști.

26. Rugăm turiștii să se îngrijească de păstrarea valorilor personale. Administrația campingului asigură paza campingului, dar nu poate răspunde de păstrarea bunurilor turiștilor.Managementul taberei nu își asumă nicio responsabilitate în caz de furt sau uzură a mijloacelor și echipamentelor de camping. Plasarea oricăror obiecte de valoare în cadrul mijloacelor de campare se face la riscul proprietarilor.

27. Administratorul campingului nu își asumă nici o responsabilitate pentru orice daune cauzate de fenomene meteorologice extreme, incendii, acte de forță majoră sau atacuri teroriste. Societatea noastră va pune la dispoziția oaspeților restaurantul penziunea din cadrul campingului, ca loc de apărare temporară. Totodată, vă solicităm să nu creați panică în cazul acestor fenomene meteorologice și să urmăriți strict instrucțiunile persoanelor

28. Pentru buna funcționare a campingului, siguranța turiștilor, precum și din motive estetice, orice alterații ale locului de campare sau ale mijlocului de campare, în afară de rulotă, prelată și o umbrelă pentru fiecare loc de campare sunt strict interzise.

29. Este strict interzis apropierea de pârâul din cadrul campingului la o distanță mai puțin de 5 metri, având în vedere că acesta constituie zona de protecția a acestuia.

30. Având în vedere că așezarea noastră turistică se află în mijlocul naturii, Vă rugăm să aveți în vedere existența unor insecte și să vă protejați împotriva acestora. Administratorul campingului nu poarte nici o responsabilitate pentru eventualele țepături, mușcături sau reacții alergice datorate acestora.

31. Este interzisă spălarea vaselor, îmbrăcăminții sau mașinilor la robinetele destinate pentru racordarea rulotelor.

32. Tablourile de distribuție a energiei electrice sunt operate exclusiv de personalul campingului din motive de siguranță.

33. Administratorul are dreptul să evacueze, fără al doilea avertisment, orice oaspeți sau vizitatori care nu respectă regulile și regulamentele taberei, precum și pentru orice încălcare sau deteriorare cauzată din vina lor, a  oricărei instalații sau echipament al campingului, împreună cu dreptul de a impune o amendă corespunzătoare și de a solicita despăgubiri.

34. Având în vedere schimbarea permanentă a situației epidemiologică din România, precum și a regulilor de igienă aferentă acesteia, solicităm respectarea cu strictețe a acestora reguli. Vă rugăm în această privință să respectați regulile de distanțare socială, de igienizare și să utilizați dezinfectanții puse la dispoziția Dvoastră de către societatea noastră.

35. Prevederile prezentelor reguli se aplica dupa caz si oaspetilor cazati in Penziune situat linga camping.

36. Pentru sesizări și reclamații apelați numărul de telefon 0744399160.

Conducerea Pensiunii Camping Patru